IsNull Function

Tests if a Variant contains the special Null value, indicating that the variable does not contain data.

Syntax:

IsNull (Var)

Návratová hodnota:

Bool

Paremetre:

Var: Premenná, ktorú chcete overiť. Ak Variant obsahuje hodnotu Null, funkcia vráti True, inak vráti False.

Null - Tato hodnota sa používa na vyjadrenie neplatnej hodnoty.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:

Sub ExampleIsNull

Dim vVar As Variant

    MsgBox IsNull(vVar)

End Sub