IsEmpty Function

Tests if a Variant variable contains the Empty value. The Empty value indicates that the variable is not initialized.

Syntax:

IsEmpty (Var)

Návratová hodnota:

Bool

Paremetre:

Var: Akákoľvek premenná, ktorú chcete testovať. Ak premenná obsahuje prázdnu hodnotu, potom funkcia vráti True, v ostatných prípadoch vráti False.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) REM Returns True

End Sub