CDbl Function

Prevedie ľubovoľný reťazec alebo číselný výraz na hodnotu typu double.

Syntax

CDbl (Výraz)

Návratová hodnota

Dvojitá presnosť (Double)

Paremetre:

Výraz: Reťazec alebo číselný výraz, ktorý chcete konvertovať. Pre prevod reťazca musíte čísla zadať ako normálny text ("123.5") vo formáte, aký používa váš operačný systém.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub