Podmienené príkazy

Nasledujúce príkazy sú založené na podmienkach.

If...Then...Else Statement

Určuje jeden alebo viac blokov príkazov, ktoré chcete spustiť len ak je daná podmienka True.

Select...Case Statement

Defines one or more statement blocks depending on the value of an expression.

IIf Statement

Returns one of two possible function results, depending on the logical value of the evaluated expression.