Mod Operator

Returns the integer remainder of a division.

Syntax:

Výsledok = Výraz1 Or Výraz2

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Výsledok: Číselná premenná, ktorá obsahuje výsledok negácie.

Výraz1, Výraz2: Číselné výrazy, ktoré chceš kombinovať.

PrĂ­klad:

Sub ExampleMod

  Print 10 Mod 2.5 ' returns 0

  Print 10 / 2.5 ' returns 4

  Print 10 Mod 5 ' returns 0

  Print 10 / 5 ' returns 2

  Print 5 Mod 10 ' returns 5

  Print 5 / 10 ' returns 0.5

End Sub