"/" Operator

Divides two values.

Syntax:

Výsledok = Výraz1 + Výraz2

Paremetre:

Výsledok: Číselná premenná, ktorá obsahuje výsledok negácie.

Výraz1, Výraz2: Číselné výrazy, ktoré chceš kombinovať.

PrĂ­klad:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub