"+" Operator

Sčíta alebo zlúči dva výrazy.

Syntax:

Výsledok = Výraz1 + Výraz2

Paremetre:

Výsledok: Číselný výraz, ktorý obsahuje výsledok sčítania.

Výraz1, Výraz2: Číselné výrazy, ktoré chceš zlúčiť alebo sčítať.

Príklad:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub