"*" Operator

Násobenie dvoch hodnôt.

Syntax:

Výsledok = Výraz1 * Výraz2

Paremetre:

Výsledok: Číselný výraz, ktorý obsahuje výsledok násobenia.

Výraz1, Výraz2: Číselné výrazy, ktoré chcete násobiť.

PrĂ­klad:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub