"-" Operator

Rozdiel dvoch hodnĂ´t.

Syntax:

Výsledok= Výraz1 - Výraz2

Paremetre:

Výsledok: Číselný výraz, ktorý obsahuje výsledok odčítania.

Výraz1, Výraz2: Číselné výrazy, ktoré chcete odčitovať.

PrĂ­klad:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub