Or Operator

Vykon√°va logick√ļ OR disjunkciu dvoch v√Ĺrazov.

Syntax:

V√Ĺsledok = V√Ĺraz1 Or V√Ĺraz2

Paremetre:

V√Ĺsledok: ńĆ√≠seln√° premenn√°, ktor√° obsahuje v√Ĺsledok disjunkcie.

V√Ĺraz1, V√Ĺraz2: ńĆ√≠seln√© v√Ĺrazy, ktor√© chceŇ° porovn√°vaŇ•.

Logick√° OR disjunkcia dvoch logick√Ĺch v√Ĺrazov vr√°ti hodnotu True, ak je aspoŇą jeden porovn√°van√Ĺ v√Ĺraz True.

Porovn√°vanie po bitoch nastav√≠ bit vo v√Ĺsledku, ak je nastaven√Ĺ koreŇ°ponduj√ļci bit aspoŇą jedn√©ho z dvoch v√Ĺrazov.

Príklad:

Sub ExampleOr

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1

  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1

  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1

  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0

  vOut = vB Or vA ' 10

End Sub