Not Operator

Neguje výraz prevrátením bitových hodnôt.

Syntax:

Výsledok = Not Výraz

Paremetre:

Výsledok: Číselná premenná, ktorá obsahuje výsledok negácie.

Výraz: Výraz, ktorý chcete negovať.

Pri negovaní logického výrazu sa hodnota True mení na False a hodnota False na True.

Pri negácií po bitoch je invertovaní každý samostatný bit.

PrĂ­klad:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA REM vracia -11

    vOut = Not(vC > vD) REM vracia -1

    vOut = Not(vB > vA) REM vracia -1

    vOut = Not(vA > vB) REM vracia 0

End Sub