Imp Operator

Vykoná logickú implikáciu dvoch výrazov.

Syntax:

Výsledok = Výraz1 Imp Výraz2

Paremetre:

Výsledok: Číselná premenná, ktorá obsahuje výsledok implikácie.

Výraz1, Výraz2: Výrazy, ktoré chcete vyhodnotiť pomocou operátora Imp.

Ak použiješ operátor Imp v logických výrazoch, False je vrátené iba v prípade, ak je prvý výraz vyhodnotený ako True a druhý ako False.

Ak použiješ Imp operator v bitových výrazoch, bit je vo výsledku nenastavený, ak je korešpondujúci bit nastavený v prvom výraze a nenastavený v druhom.

PrĂ­klad:

Sub ExampleImp

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Imp B > C REM vracia -1

  vOut = B > A Imp B > C REM vracia -1

  vOut = A > B Imp B > D REM vracia 0

  vOut = (B > D Imp B > A) REM vracia -1

  vOut = B Imp A REM vracia -1

End Sub