Err Function

Vracia chybov√Ĺ k√≥d identifikuj√ļci chybu, ktor√° sa vyskytla pońćas vykon√°vania programu.

Syntax:

Err

N√°vratov√° hodnota:

Cel√© ńć√≠slo

Paremetre:

Funkcia Err je pouŇĺ√≠van√° pri spracovanie ch√Ĺb na urńćenie a odstr√°nenie chyby.

Príklad:

Sub ExampleError

on error goto ErrorHandler REM Set up error handler

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM chyba sa vyskytne kv√īli neexistuj√ļcemu s√ļboru

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Na riadku : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"sa vyskytla chyba"

End Sub