Funkcia na spracovanie chýb

Pomocou nasledujúcich príkazov a funkcií je definované ako LibreOffice Basic reaguje na run-time chyby.

LibreOffice Basic ponúka niekoľko metód na predchádzanie prerušeniu programu, keď sa vyskytne run-time chyba.

Erl Function

Vracia číslo riadku, kde sa vyskytla chyba počas vykonávania programu.

Err Function

Vracia chybový kód identifikujúci chybu, ktorá sa vyskytla počas vykonávania programu.

Error Function

Vracia chybovú správu, ktorá odpovedá danému chybovému kódu.

On Error GoTo ... Resume Statement

Umožňuje spracovanie chýb potom, ako sa vyskytla chyba alebo obnovuje vykonávanie.