Timer Function

Vracia hodnotu určujúcu počet sekúnd, ktoré ubehli od polnoci.

Note Icon

Najprv musíš deklarovať premennú na volanie funkcie Timer a priradiť jej dátový typ "Long", inak bude vrátená hodnota typu Date.


Syntax:

Timer

Návratová hodnota:

Dátum

Príklad:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Sekundy od polnoci"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Čas je"

End Sub