Time Statement

Táto funkcia vracia súčasný systémový čas ako reťazec vo formáte "HH:MM:SS".

Syntax:

Time

Paremetre:

Text: Ľubovoľný reťazec určujúci nový čas vo formáte "HH:MM:SS".

Príklad:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"Čas je"

End Sub