Systémový dátum a čas

Nasledujúce funkcie a príkazy nastavujú alebo vracajú systémový dátum a čas.

Date Statement

Vracia súčasný systémový dátum ako reťazec alebo nastaví dátum. Formát dátumu závisí na lokálnych nastavenia tvojho systému.

Now Function

Vracia súčasný systémový dátum a čas ako hodnotu Date.

Time Statement

Táto funkcia vracia súčasný systémový čas ako reťazec vo formáte "HH:MM:SS".

Timer Function

Vracia hodnotu určujúcu počet sekúnd, ktoré ubehli od polnoci.