Minute Function

Vracia minútu hodiny, ktorá odpovedá číselnej hodnote času generovanej funkciou TimeSerial alebo TimeValue.

Syntax:

Minute (Number)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Číslo: Číselný výraz, ktorý obsahuje dátum v číselnej podobe, ktorý je použitý na určenie mesiaca v roku.

Táto funkcia je opakom funkcie TimeSerial. Vracia minútu z číselnej hodnoty času, ktorá je generovaná funkciou TimeSerial alebo TimeValue. Napríklad výraz.

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

vracia hodnotu 30

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:

Sub ExampleMinute

MsgBox "Aktuálna minúta je "& Minute(Now)& "."

End Sub