DateDiff Function

Vracia počet dátumových intervalov medzi dvoma zadanými dátumami.

Syntax:

DateDiff (Add, Date1, Date2 [, Week_start [, Year_start]])

Návratová hodnota:

Číslo.

Paremetre:

Add - Reťazec z nasledujúcej tabuľky určujúci interval.

Pridaj (reťazcovú hodnotu)

Vysvetlenie

yyyy

Rok

q

Štvrtina

m

Mesiac

y

Deň v mesiaci

w

Pracobný deň

ww

Týždeň v roku

d

Deň

h

Hodina

n

Minúta

s

Sekunda


Date1, Date2 - Dva dátumy na porovnanie.

Week_start - Nepovinný parameter, ktorý určuje prvý deň v týždni.

Week_start hodnota

Vysvetlenie

0

Použiť prednastavenú systémovú hodnotu

1

Nedeľa (prednastavená hodnota)

2

Pondelok

3

Utorok

4

Streda

5

Štvrtok

6

Piatok

7

Sobota


Year_start - Nepovinný parameter určujúci prvý týždeň v roku.

Year_start hodnota

Vysvetlenie

0

Použiť prednastavenú systémovú hodnotu

1

Týždeň 1 je týždeň, ktorý obsahuje 1. január (prednastavená hodnota)

2

Týždeň 1 je prvý týždeň obsahujúci 4 alebo viac dní tohto roka

3

Týždeň 1 je prvý týždeň obsahujúci iba dni tohto roka


Príklad:

Sub example_datediff

    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")

End Sub