Year Function

Vracia rok z dátumu v číselnej podobe, ktorý je generovaný funkciou DateSerial alebo DateValue.

Syntax:

Year (ÄŚĂ­slo)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Číslo: Celočíselný výraz obsahujúci dátum v číselnej podobe, ktorý je použitý na vypočítanie roku.

Táto funkcia je opakom funkcie DateSerial a vracia rok z dátumu v číselnej podobe. Napríklad výraz.

Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

vracia hodnotu 1994

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:

Sub ExampleYear

    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Súčasný rok"

End Sub