WeekDay Function

Vracia číslo odpovedajúce dňu v týždni reprezentovanom dátumom v číselnej podobe, ktorý je generovaný funkciou DateSerial alebo DateValue.

Syntax:

WeekDay (Číslo)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Číslo: Celočíselný výraz, ktorý obsahuje dátum v číselnej podobe, z ktorého sa určí deň v týždni (1-7).

Nasledujúci príklad určuje deň v týždni použitím funkcie WeekDay, keď zadáte dátum.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

' Return And display the day of the week

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Nedeľa"

    Case 2

      sDay="Pondelok"

    Case 3

      sDay="Utorok"

    Case 4

      sDay="Streda"

    Case 5

      sDay="Štvrtok"

    Case 6

      sDay="Piatok"

    Case 7

      sDay="Sobota"

  End Select

  msgbox "" + sDay,64,"Dnes je"

End Sub