Name Statement

Premenuje existujúci súbor alebo priečinok.

Syntax:

Name OldName As String As NewName As String

Paremetre:

OldName, NewName: Reťazce určujúce názov súboru, vrátane cesty. Tiež je možné použiť URL notáciu .

Príklad:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    msgbox "Súbor už existuje"

End If

End

End Sub