Funkcie pre prácu s farbami

Táto časť popisuje funkcie používané na určenie farieb.

Blue Function

Vráti hodnotu modrej zložky pre zadaný kód farby.

Green Function

Vracia hodnotu zelenej zložky pre zadaný kód farby.

Red Function

Vracia hodnotu červenej zložky pre zadaný kód farby.

QBColor Function

Vráti RGB kód farby pre farbu zadanú hodnotou zo starších systémov MS-DOS.

RGB Function

Vracia celočíselnú hodnotu farby pozostávajúcu z modrej, červenej a zelenej zložky.