Funkcie pre zobrazovanie

Táto časť popisuje funkcie používané pre výstup informácií na obrazovku.

MsgBox Statement

Zobrazí dialógové okno obsahujúce správu.

MsgBox Function

Zobrazí dialógové okno obsahujúce správu a vráti hodnotu.

Print Statement

Vypíše zadané reťazce alebo číselné výrazy v dialógovom okne alebo do súboru.