Funkcie typu runtime

Táto časť popisuje behové funkcie LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Funkcie pre prácu s obrazovkou

Táto časť popisuje behové funkcie používané na vyvolávanie dialógov pre vstup a výstup používateľských dát.

Funkcia na prácu so súbormi

Use File I/O functions to create and manage user-defined (data) files.

Dátumové a časové funkcie

Pomocou týchto príkazov a funkcií je možné pracovať s dátumovými a časovými údajmi.

Funkcia na spracovanie chýb

Pomocou nasledujúcich príkazov a funkcií je definované ako LibreOffice Basic reaguje na run-time chyby.

Logické operátory

Nasledujúce logické operátory sú podporované LibreOffice Basic.

Matematické operátory

Nasledujúce matematické operátory sú podporované v LibreOffice Basic.

Číselné funkcie

The following numeric functions perform calculations. Mathematical and Boolean operators are described in a separate section. Functions differ from operators in that functions pass arguments and return a result, instead of operators that return a result by combining two numeric expressions.

Controlling Program Execution

The following statements control the execution of a program.

Premenné

The following statements and functions are for working with variables. You can use these functions to declare or define variables, convert variables from one type to another, or determine the variable type.

Porovnávacie operátory

Tu sú popísané dostupné porovnávacie operátory.

Reťazce

Nasledujúce funkcie a príkazy spracovávajú a vracajú reťazce.

Ďalšie príkazy

Toto je zoznam funkcií a príkazov, ktoré nie sú zahrnuté v iných kategóriách.