Otvorenie dialógu pomocou programového kódu

V okne LibreOffice Basic vytvoreného dialógu opustite Editor dialógu kliknutím na záložku s názvom modulu, ku ktorému je dialóg pridelený. Záložka s názvom modulu je na spodnej strane okna.

Vytvorte nasledujúci kód pre podprogram nazývaný Dialog1Show.V tomto príklade meno vytvoreného dialógu je "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Bez použitia "LoadDialog" môžete vyvolať kód nasledovným spôsobom:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Keď spustíte tento kód otvorí sa, "Dialog1". Pre zatvorenie dialógu kliknite na tlačidlo zatvoriť (x) na vrchnom paneli dialógu.