vytváranie dialógových okien Basic

  1. Zvoľte Nástroje - Makrá - Usporiadať dialógové okná, a potom kliknite na Nové.

  2. Zadajte názov dialógového okna a kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete neskôr dialógové okno premenovať, kliknite pravým tlačidlom na záložku názvu a zvoľte Premenovať.

  3. Kliknite na Upraviť . Otvorí sa editor dialógových okien Basic obsahujúci prázdny dialóg.

  4. Ak nevidíte Panel nástrojov, pre jeho zobrazenie kliknite na šípku vedľa ikony Vložiť ovládacie prvky. Panel nástrojov bude potom zobrazený.

  5. Pre vytvorenie ovládacieho prvku kliknite na nástroj a potom ho pretiahnite do dialógu.