Xuruuraasine

Xuruuraasine qoolu waati kiiro, nna giggishshu ofollo, hulfo, qaccenna caccafoota leellishshanno. Ajo horoonsidhe kuri baala xuruuraasinete aana soorrate dandaatto.

Xuruuraasinchu aana lameegge qiphisatenni, borgufote hasaawa fana dandaatto qolteno kawa ka'a yiittokki borgufo suudisa xaa borgufora woy baala doorantino borgufora gaama dandaatto.

Qineessote Giggishshuwi

Ajo horonsi'ratenni xuruuru aana, woy baalante doorantino borro guffara, xaa borro gufora giggishsho qineessi.

Hulfammuwa Qineessa, Gatoqaccuwa, nna Caccafuwa

Ajicho horoonsidhe xaa gufora woy baalante doorantino hulfamme nna gatoqaccuwa xawisa dandaatto.