LibreOffice Borreessaanchi Kaa'lo

LibreOffice Borreessaanchinni Loosa

LibreOffice Borreessaanchi Akata

[officename] borreessaancho horoonsi'rate biddishsha

Using Charts in LibreOffice

LibreOffice Beeze giddo daatubeezubba horoonsira

Mayino, Uduunn-gaxa, nna Qulfe

Mayino

Uduunni-gaxa

muraasu qulfubba LibreOffice Borreesaanchira

Kaa'lo Afira

Ka'lo amuraatu pirogiraame aana gadete qineessubba maqissanno. Kuullate xawishsha, mawusete loossa, woy woloota qinoote uduunni pirogiraamekkira nna amuraatikkira babbaxxa dandaanno.

LibreOffice Kaa'lote Hullo

Tips and Extended Tips

Mashalaqisaancho - kaa'lote giddo Qulfeqaalla haso

Hasi - Wo'ma-Borrote Haso

Massagamme maxaafimalaatuba

Amadubba - Qara Kaa'lote Umma

Getting Support