Wirsa additte Horonsi'ra

Additte wirsa qoolu giddo borro ayewano eessate kaa'sita nnohe.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. Uduunu giggishsho, aana Additte wirsa bido kisiBido.

  2. Bido Borrote bortaje giddo fano darga kisi. Ajote leuishaanchi borreessootto borro aana loosaansannoha xaadishshu:

    Bido Gurara diri

    Bido Mereero

    Bido Qiniitira diri

  3. Borrokki borreessi. LibreOffice fano xuruurota hasiissanno kiiro umiloosaansunni eessanno, nna doorshuuwwa dandiisantinota ikkituro,Shaubanna fanodargubba.

Qixxaabuwwanna Akatta

Bortajete qixxaawo kalaqa

Gadete Qixxaawo soorrishsha