Xuruuraancho horoonsi'ra

Xuruuraancho lellishate woy maaxate, Lellishi - xuruuraancho doori. - LibreOffice Borreessaancho -Lellishshihakkiinni xuruuraanchu iimahossitte xuruuraancho doori.

Qoolu Gato qineessa

Qoolu gato xuruuraancho qaccera barete basera mu'lisantanno.

Eosoorri

Haawiitaamo xuruuraancho aana eo sase shiimmaadda sasimidaadaammanni qinaabbanno.

  1. Gura woy qiniiti borgufote eo soorrete, eo soorrate hasiratto hunnira fili, Lekkaallo gurara goshshoshi woy laaroo ofollora lekkaallo qiniiti sasimidaadora haawiitto xuruuro goshooshi.

  2. Doorantino borgufota umi xuruuro eo soorrate, haaroo ofollora haawiitaamo xuruuraanchi aana sasimidaadoyiha aliidi gura goshooshi.

Haawiittaamo xuruuraancho aana aye baseno lameegge kisa dandaatto, hakkiinni Borgufote hasaawi giddo eo qineessi.