Kiirote hakigeesha tiri

Tajboroki gido, umiloosaanchi kiiro lawanno dana, maqisha labsanoreeti.

  1. Gaama hasirato kiiro lawishaho "maqishu kiiro" hasirato borro taype assi. Eesi-bare-wole doori, hakiini soraamaancho fincaancho qiphi assi Borote dirri giddo "kiirote hakigeesha" qiphi assi.

  2. DooriEessi - Bare-Wole, and then click the Variables, hakkiinni ikkitaame fincaancho qiphi assi.

  1. Borote dirri giddo "kiirote hakigeesha" qiphi assi.

  2. Su'mu saaxine gido "maqisha" taype assi taype assi.

  3. Aane noorini mito assi:

  1. Essi qipli assi,nna hakkiinni Cufi qiphi assi.

Kiirishshanna kiirishshu akatta

Bixxilluwwu ledishsha

Kiirishsha leda

Mitte mittente borgufubbara bixxilluwa nna kiirrra huni

Kiiro aamantino dirto mittowa assa

Kulaancho borruwwahoroonsi'ra