Eessa Giraafishsha cibboolu giddonni goshooshinni-nna-Dirrisinni

Goshoosha-nna-Dirrisa dandaatto uunnicho cibboolu giddonni borrote bortajete ispreyidhiittete,misile loosate woyi shiqishote widira.

Bortajete giddo eessootto cibbooli uuunne riqiwate, amadi Shift+Ctrl, hakkiinni goshooshi babba, Xino cibboolu uduunne uduunnu aanira.

Giraafishsha Eessa

Farletwini garaafisha eesi

Iskaane ikitino misile surki

LibreOffice Loosi woy Maala'lisinni Graafishsha Eeessa

Calc soro Borrote bortajera Eessa

Giraafichote Uduunni Muccisamme