Mashalaqisaancho woy furchote eo xawisa

Xawisaanchu eo xawisate

  1. Qaale qiphi assi bortajeki gido xawisaanchu eora hasirato qaale fili.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

To Define Table of Contents Entries

Furchote e'ubba xawisate furcho loosate faayya doogo balanxe xawinsoonni umishi borguto akkata, loosuaana hosiisa, "Umisan1",Eessa hasirato burigo to giddo worate.

Furchote eo gedde woyyitino borguto akkata horoonsirate

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. Borigutote akkati saaxine giddo, eesa hasirato bori guto akkata furchokira eessi.

  3. Deeraam Dirora, aantaame dirro loosu aano husiisa hasirato borgutote akkatira qiphi assi.

  4. Maayye Qiphi assi. Xa ekkata umisaho, bori tajekira furchora eesa dandaato.

Amadote fushaato kalaqate

Yameessa, Muccassanna jeefote xawishshubbanna amadote shaubba huna

Mashalaqisiisanna furcho suwisa

Mashalaqishaanehona Shaete Eubba buuxisa woy mashala

Fidaliaantaame mashalaqqisaano kalaqa

Horonsi'raancho-Tiramino Mashalaqqishaano

Biblograafe kalaqa

Mashshaqishaano bae bortajubba amaddinoti