Borguffubba Hulfa

Qaagishshu Bido

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Xaa borguto, woy baala fili borguffubba woy borguto akati hulto soorra dandaato.

Tugote Bido

Xuruurancho hosoonsi ratenni hulto gambisanno dandaato. Xuruuraancho fushshate La'a - xuruura doori.


Ori'xuruurancho horonsiratenni hulfo gaamissanno dandaato. Qiniixeenni borgufo kisse, Borgufote buuxishshi-Akkatta-Hultonna foonqe, baala mitto akata.

Affidhino borguto Hulto soorrate doori Hulto gurranna qiiniiteeni noo qano darga shallagi. Bargu to funu dargira lossa hasiritoro negeetiive kiiro Suki Boreesinanni ragainni kainohunni hulto babbaxxittanno. Lawishaho Borote Albaanni hutote hornya gura-nni-qiniite Affuubba aana lai Borigutote gurayiidi qacce, qoolu gurayiidi fanno darga hulfamino. Qiniiti-nni-gurayiidi Affuubba giddo qiniti qacce borgufo qiniiti qacee qooli Fanno darga hulfantino.

Hulfo sutate, poseetiive hornya Borrote Albaanna negeeiive hornya umi xuruurirasurki.

Suwishsha - Bortaje - Hulfonna foonqe

Xuruuraancho horoonsi'ra

Qixxaabuwwanna Akatta