Xaa qooli aana irki'ratenni qoolu akata

Qoolu ofollo loosatenni hakkiinni qoolu akata isi aana irkidhe loosa dandaatto.

Lawishshaho, baxxino umaalishsa reqeci assanno qoolu akatanna wole baxxino umaallishsha,Lellishanno wole umaallisha kalaqa dandaatto.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Doorshu Bidonni Haaroo Akata kisse cinaancho mayinonni haaroo akata doori.

  3. Akatu su'mi saaxine giddo qoolaho su'ma borreessite, hakkiinni EE kisi.

  4. Xaa qoolira akata hosiisate dirtote giddo su'ma lameegge kisi.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Umaallo giddonni hasi'raatto borro borreessi. Wirsa umaallo gobbaanni qara borro giddo wori.

  7. Angate Qoli-Eessidoori.

  8. Borreesate bayichi giddo, qoola qoli doorte, hakkiinni akatu saaxine giddonni "Gade" fili.

  9. Baxxino umaallonni layinki gade qoola kalaqate 2-6 geeshsha noo aante ledde assi.

Umisuwwatenna lekkaallisawwate daafira

Babbaxtino umaalluwwanna lekkaalluwwa Tira

Fooliishshote su'manna kiiro umaallote woy lekkaallote giddo eessa fooliishshote

Suudisa umaaluwwa woyi lekkaalluwwa

Qixxaabuwwanna Akatta