Maxaafu balaxilacha

Qoolu balaxilachi giddo umi qoola qiniiteenni leellishate doori. Doorama hoogiro, umi qooli balaxilachaho guraanni leellanno.

maxaafu balaxilachi bido

Maxaafu Balaxilacha