Kiiro Fani/Cufi

Doorantino borgufubbara kiiro leddanno woy hunanno. Kiirote suude tirate, Suude - Bixxilluwa nna Kiirodoori. Bixxilluwa nna Kiiro Gaxa leellishate, Illacha- Uduunnigaxubba - Bixxiluwa nna Kiirodoori.

Qaagishshu Bido

Boodu bixxilluwate nna kiirote doorubba Weebete Ofollagiddo loonsanni woyite dileellanno.


Bido

Kiiro Fani/Cufi

Bixxilluwa nna Kiiro