Uduunnicho

Dooramino uduunnichi akatta muccisate cinaancho mayino fani.

Ofollona baqo

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Xuruura

Dooramino xuruurira suudisu doorsha qineessi.

Qarqara

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Boorrote Sona

Doorantino misillanniri woy borrote uduunnichi giddo ofollanna dagachaamo akata qineessi.

Borraangichu loosu

Sai borrangichi hasaawi ledo kalaqaminoha dooramino uduunnichiha borraangichu loosi heleelle muccisi.