Baala Yanneessi

Xaa woy muli bortaje giddo baalanka xaadisaancho,bare, Mashalaqqisaancho, amadote furchonna, qoolu suudisamme yanneessi woy haroonsi.

Tene hajajo injeesate...

Uduunne - Yanneessi - Yanneessi Baala doori