Xuruuraho Kiiro soma

Xaa bortaje giddo xuruuri kiiro ledi woy hooli qolteno suudisi. Xuruur kiiro some aana borgufo e'annokki assate, borgufo qiphisi, Suudishsha - Borgufoyaannoha doori, Kiiro somagiggishsha qiphisi,aanchite xuruuru kiiro somera tenne borgufo buuxote saaxine ledi yaannoha fiite hooli. Qolteno borgufote akata xuruuru kiiro some aaninni gatsa woy hoola dandaatto.

Qaagishshu Bido

HTML suudishshi giddo xuruuru kiiro diheedhanno.


Tene hajajo injeesate...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


Kiiro soma leellishi

Xaa bortajera xuruuru kiiro wori

Illacha

Xuruuru kiiro somera akatta qineessi

Fikiimu Akata

Horoonsirate hasirootto xuruuru kiirora suudishshi akata doori.

Suudisa

Horoonsirate hasiroottota kiiro somate akata doori.

Ofolla

Xuruuru kiiro hiikko ikkitara hedoottoro doori.

Fooqisa

Xuruuru kiironna borrote mereero agurate hedootto foonqe jilba eessi.

Lamunna aliidiri mereero heeranno badooshshe

Xuruuru kiirora kiira dandiinanni badooshshe eessi.

Badaancho

Kiirranni badooshshi mittunni roorannoha ikkiro xuruuru kiiro mereerira leellishate badaancho fikiima eessa dandaatto.

Borro

Badaanchu gede assite horoonsira hasirootto borro eessi.

Mitto mittonka

Xuruuru kiiro badaanchu mereerira agurate eessi.

Qaagishshu Bido

Badaancho leellinshannihu kiiro uyinoonnikki xuruuri giddo callaati.


Kiiri

Xuruuru kiiro giddo mullicho borgufo woy xuruura borrote suudishshi giddo eessattoro badi.

Fano xuruura

Xuruuru kiiro giddo mullicho borgufo eessi.

Lines in text frames

Borrote xiyyo giddo xuruuru kiiro eessi.Mitte mittente borro xiyyo giddo kiiro soma galagale hanafate, hattonni bortajete qara borreessinanni dargiha xuruuru kiira. Xaaddino xiyyo giddo, kiiro soma layinkisho hanafama didandiitanno.

Baalanka haaro qoola galagalte hanafi

Bortajete giddo mittu mittunku qooli umi aana xuruuru aana kiiro soma galagalte hanafi.

Xuruurote kiiruwwa ledoa