Baala Mashalaqqisaanchonna Shae

Muli bortajera baalanta Mashalaqishaanchonna furcho yanneessi woy haaroonsi. Balaxxe tenne hajajo horoosirittokki wirsa mashalaqqishaanchu woy shaete giddo wora dihasiissannohe.

Tene hajajo injeesate...

Uduunne -Yanneessi - Baalanka Mashalaqqishaanchonna Shae doori