Qoolu kiiro Suudisa

Bortajete giddo qoolu kiiro suudisamme soorri/woyyeessi qolteno Deerru Gaxi aana leellinshanni xaphooma qoolu batinye galagalte shallagi.

Tene hajajo injeesate...

Uduunne - Yanneessi - Qoola Qolte suudisi doori


Seeda bortaje giddo, qoola suudisa yanneessa yanna adhitanno.