Lekkaalli qaagishsha/Hundaanni noo Qaagishsha Qineessa

Lekkaalli qaagishshiranna hundaanni noo Qaagishshira leellinshanni bayicho qineessinanni gara badi.

Tene hajajo injeesate...

Choose Uduunni - Lekkaalli Qaagishsha/Umiidi Qaagishsha doori


Lekkaalli qaagishsha

Lekkaalli qaagishshiranna jeefote qaagishshira suudisamme badi.

Goofimarchu qaagishsha

Goofimarchu qaagishshira suudisamme badi Goofimarchu qaagishshihu kiiro somate daninna horoonsirate akati afamanno doorhshasiiti.