Hasi'nanni Hojja

Wororritete xuruurra hojja bayichonko qineessite bisiccote amado ledo sumuu yitanno gede assi Tini haaro shaera rosantino qineessate doogooti.

Tene hajajo injeesate...

Shae - Umikkinni qixxi yii - Qinaado Haawiitaamo Hojja Doori

Qinaado udiinni gaxi giddo e'e fani Shae Gaxa, qiphisi

Bido

Qinnado Haawiittimma Hojja


Qaagishshu Bido

Kuni doorshi afamara dandaannohu shae wororrtete xuruuri soorrantannokkita rosantino hojja amaddinoha ikkiro callaati.