Geeshsha soorranna suudishsha milli assa, Uduunne kiiboordete ledo

Dooramino suudishshanna uduunne kiiboordete ledo geeshsha soorra dandaatto.

Doorantino suudishsha woy uduunne mulli assate, worbichu qulfe xiiwi. Mitte pikseele geeshsha milli assate, hold down yaannoha woro qolte amadi, aante worbichu qulfe xiiwi.

Dooramino suudishsha woy uduunne geeshsha soorrate,balaxxe Ctrl+Giggishsha xiiwi. Xa mittu gaxu lipheessi leellishannohu dooraminoha ikkasiiti. Wole gaxa doorate galagalte Ctrl+ Giggishsha xiiwi. Uduunne mitte karrimma kifile jilbinni geeshsha soorrate worbichu qulfe xiiwi. Mitte pikseelenni geeshsha soorrate woro qolte amadi, aante worbichi qulfe xiiwi.

The increment by which you move an object with the keyboard is determined by the document grid. To change the properties of the document grid, choose - LibreOffice Writer - Grid.

Muraasu Qulfe (LibreOfficeBorreessaancho Iillo)