Deerru Gaxa

Deerru gaxi baqqado bortaje mashalaqqe leellishanno.

Kee'ma

Xaa qooli kee'mishshi reqeccishshaano badanno.

Bortajete Soorro

Miteekkite bortajete soorro suuuqantukkinni keeshshituha ikkiro, hatte bare deerri gaxi aana "*" malaati leellanno.