Wole Malaatta

Malaatta hasaawa fani, afirimalu giddo surkate doora dandaatto yaate.

Tene hajajo injeesate...

Choose Tools - Symbols

Uduunni gaxu aana, kisi

Bido

Symbols


Catalog Dialog

Malaati Gambooshshe

Baalanti malaatta malaattate gambooshshi garinni qinaabbino. Dirtote saaxine giddonni halchinanni malaatta gambooshshe doori. Waaxama dandiitanno malaattate gaamo woroonni barete dagganno.

Malaatu dooramanno woyite, isihu hajajote su'mi malaatu dirtora woroonni hige daanno hattono bokkeessanno laalchi saaxinete giddo qiniiteenni daanno.Su'mu Hajajote xullaallo giddo kawiicho leellanno garinni soorramikki leellinshoonni garinni (case-sensitive) attamama noosi.

Malaate surkate, dirtote giddonni hakkoye surkatto malaate doorte ka'e Surkiqiphisi. Waaxamantanno hajajo su'mi Hajajote xullaallo giddo daanno.

Muccisi

Kawiicho Muccissate Malaati hasaawa fanate qiphisi.

Loosansi

Sooro loosansi woy hasaawa cufitokki hornya doori.