Kee'mille Ajishi

Afirimalunnita leellinshanni bikkosi 25% anganni ajish. Xaati kee'misate gari deerru gaxi aana leellanno. Afaminohu kee'misate doorshiei garu mayinogiddoonni hige afamanno. Loosu dargi giddo ei garu mayino qolte kee'misate hajajo amaddino.

Tene hajajo injeesate...

Doori Illacha - Kee'mille Ajishi

Uduunni gaxu aana, kisi

Bido

Kee'mille Ajishi