Qulfebadirinni kee'misa

Isilaadekki aana illacha rakke halashate nna ajishate qulfetebadiro horoonsira dandaatto.

Tugote Bido

Mawuse gongo'mishate goomminni horoonsirtoha ikkiro, Ctrl worora amadi nna kee'misate ikkito LibreOffice baala qara mojulla giddo sooraate goomma qoli.


Shiqishshubbate muraasu qulfubba